Peranan Gergasi Perniagaan BlackRock dalam Perdagangan Dunia

Helia Karina
3 Min Read

BlackRock, sebuah syarikat pengurusan aset global yang berpusat di New York, Amerika Syarikat, telah menjadi salah satu gergasi perniagaan yang paling berpengaruh dalam ekonomi dunia. Dengan aset di bawah pengurusan (AUM) yang melebihi $9 trilion USD pada tahun 2023, BlackRock memainkan peranan penting dalam perdagangan dunia dan memberikan impak yang besar terhadap pasaran kewangan global.

Pengurusan Aset dan Pelaburan Global

Sebagai syarikat pengurusan aset terbesar di dunia, BlackRock menguruskan pelbagai jenis aset yang merangkumi saham, bon, hartanah, dan pelaburan alternatif. Produk pelaburannya seperti iShares, rangkaian dana dagangan bursa (ETF), telah memudahkan pelaburan global dengan menawarkan pelabur akses mudah ke pelbagai pasaran dan sektor ekonomi.

Pengaruh dalam Dasar Kewangan

BlackRock bukan sahaja menguruskan aset untuk pelabur individu dan institusi, tetapi juga sering kali terlibat dalam memberi nasihat kepada kerajaan dan bank pusat mengenai dasar kewangan. Peranan ini memberi BlackRock pengaruh yang besar dalam membentuk dasar kewangan dan ekonomi global. Contohnya, syarikat ini telah diberi tugas oleh Bank Pusat Eropah (ECB) dan Federal Reserve Amerika Syarikat untuk menguruskan program pembelian aset dan menangani isu kecairan semasa krisis kewangan.

Pelaburan Bertanggungjawab dan Kelestarian

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, BlackRock telah menunjukkan komitmen yang meningkat terhadap pelaburan bertanggungjawab dan kelestarian. Ketua Pegawai Eksekutif BlackRock, Larry Fink, telah menggariskan pentingnya faktor persekitaran, sosial, dan tadbir urus (ESG) dalam surat tahunan kepada CEO syarikat-syarikat yang mereka laburkan. Dengan aset yang besar di bawah pengurusannya, penekanan BlackRock terhadap ESG mempengaruhi banyak syarikat untuk mengamalkan amalan perniagaan yang lebih lestari.

Kritikan dan Cabaran

Walaupun peranannya yang signifikan, BlackRock tidak terlepas dari kritikan. Beberapa pengkritik berpendapat bahawa syarikat ini mempunyai terlalu banyak kuasa dalam pasaran kewangan global, yang boleh membawa kepada konflik kepentingan dan isu monopoli. Terdapat juga kebimbangan mengenai pengaruh BlackRock dalam politik dan dasar awam, memandangkan hubungannya yang rapat dengan pelbagai kerajaan dan institusi kewangan.

Kesimpulan

Sebagai sebuah entiti yang menguruskan jumlah aset yang besar dan berperanan penting dalam nasihat kewangan global, BlackRock mempunyai pengaruh yang besar dalam perdagangan dunia. Melalui pengurusan aset, nasihat dasar kewangan, dan penekanan terhadap kelestarian, BlackRock terus memainkan peranan yang penting dalam ekonomi global. Walaupun menghadapi kritikan dan cabaran, peranan BlackRock dalam membentuk arah aliran pasaran dan dasar kewangan tidak dapat dinafikan, menjadikannya salah satu pemain utama dalam perdagangan dunia masa kini.

Share This Article
Leave a comment